Profesjonalna pomoc z NAV - do otrzymania decyzji z NAVU konsutacje gratis.

800 NOK brutto / wniosek o AAP

Koszt przygotowania i złożenia wniosku o AAP to 800 NOK brutto
Dane do przelewu w walucie z Norwegii:
nr konta: 9802 4821 617 
 
Jeżeli przelewasz z Polski ustaw walutę NOK
Odbiorca: POMOC POLAKOM W NORWEGII - ZYSKOWSKI 
IBAN-nummer: NO76 9802 4821 617 
SWIFT/BIC: DNBANOKK 
VIPSS +47 463 743 08 
Podaj w tytule przelewu swoje imię i nazwisko
 
Masz pytania?, skontaktuj sie z konsultantem + 47 46374308. Napisz SMS lub email na tomek@tomek.no a konsultant oddzwoni.

Arbeidsavklaringspenger

 

Wstęp

 Według norweskiej ustawy Folketrygdloven masz prawo do otrzymywania zasiłku chorobowego Sykepenger przez 52 tygodnie. Jeśli otrzymałeś wynagrodzenie chorobowe przez 52 tygodnie i nadal jesteś chory, musisz sam złożyć wniosek o AAP! Nie przełączasz się automatycznie na AAP. Zleć złożenie wniosku o arbeidsavklaringspenger a do czasu otrzymania decyzji każda konsultacja czy dosłanie dokumentów do NAV gratis !!!  Zaufaj profesjonalistom - to naprawde sie oplaca.

Arbeidsavklaringspenger (AAP) - co to jest ?

AAP (Arbeidsavklaringspenger) jest to świadczenie pieniężne wypłacane przez norweski urząd pracy NAV. Zasiłek ten zapewni Ci dochód w okresach, w których, z powodu choroby lub urazu, potrzebujesz pomocy ze strony NAV. Celem jest dla Ciebie wraz z NAV aby wyjaśnić Twoje możliwości, aby utrzymać lub dostać się do pracy. Pomagasz osiągnąć ten cel, na przykład testując różne metody leczenia, różne sytuacje zawodowe lub nabywając nowe umiejętności. Co do zasady, zdolność do pracy musi być zmniejszona o co najmniej 50 procent. Zdolność do pracy musi być ograniczona do wszystkich rodzajów pracy. Musisz złożyć wniosek o AAP, aby ocenić, czy masz do tego prawo. Możesz otrzymać AAP od dnia złożenia wniosku najwcześniej. Nie jest to wymóg, aby otrzymać wynagrodzenie chorobowe przed złożeniem wniosku o AAP.

Kto może otrzymać AAP ?
 • Twoja zdolność do pracy jest upośledzona z powodu choroby lub urazu. Co do zasady, zdolność do pracy musi być zmniejszona o co najmniej 50 procent.
 • Zdolność do pracy musi być ograniczona do wszystkich rodzajów pracy, do których się kwalifikujesz.
 • Potrzebujesz leczenia, aby poprawić swoją zdolność do pracy, lub pomocy z NAV do utrzymania lub uzyskania pracy.
 • Co do zasady, musisz być członkiem Norweskiego Krajowego Systemu Ubezpieczeń przez co najmniej 5 lat.
 • Masz od 18 do 67 lat.
Ile można dostać?

Możesz uzyskać 66 procent swoich dochodów do 6G. Przeczytaj więcej o kwocie podstawowej (G) w Krajowym Systemie Ubezpieczeń.
AAP jest ustalana na podstawie dochodu emerytalnego, który miałeś przed zdolnością do pracy została zmniejszona o co najmniej 50 procent.
Podstawa obliczeń jest punktem wyjścia dla tego, ile można uzyskać w AAP. Zależy to od poprzedniego dochodu lub stawki minimalnej.

Twoją podstawę obliczeniową dzieli się przez 260 (liczbę dni roboczych w roku). To jest twoja stawka dzienna.

To, ile otrzymujesz zależy od

 • twoja dzienna stawka
 • jeśli wychowujesz dzieci
 • ile pracujesz
 • jak wypełniasz meldekorty
 • Czy wysyłasz meldekorty w terminie
 • czy spełniasz obowiązek działania
 • Twoja karta podatkowa
 • AAP jest opodatkowany jako dochód z pracy Dowiedz się więcej o ulgach podatkowych i korzyściach z NAV.

 

Meldekorty i wypłata zasiłku Arbeidsavklaringspenger

Masz obowiązek informować NAV o tym, jak wykonujesz swoje działania zorientowane na pracę. Służą do tego tzw. meldekort (karta meldunkowa)

Możesz pracować zachowując AAP
 • Jeśli pracujesz, NAV zmniejszy wypłatę w AAP w zależności od tego, ile pracujesz.
 • Jeśli pracujesz więcej niż 60 procent, na ogół nie otrzymujesz wynagrodzenia AAP.

 

Jak długo można pobierać AAP?

Głowna zasada mówi, że maksymalny okres pobierania AAP jest do 3 lat. Czas pobierania zasiłku AAP zależy od tego, jak długo potrzebujesz wsparcia z NAV, lub prowadzenia leczenia zanim będziesz mógł powrócić do pracy. Długość AAP będzie zatem różna w zależności od osoby. Okres AAP może zostać przedłużony ponad 3 lata, jeżeli z powodu choroby lub szkody nie być w stanie połączyć leczenia i środków ukierunkowanych na pracę. po zakończeniu długoterminowego dochodzenia. Możesz również mieć dłuższy okres AAP, aby ukończyć inicjatywę szkoleniową, w której bierzesz udział. Maksymalnie AAP można przedłużyć o 2 lata. Jeśli otrzymałeś AAP przez okres 3 lat, musisz odczekać 52 tygodnie, zanim będzie można uzyskać nowy okres AAP. Jednak nie ma to zastosowania, jeśli masz poważną chorobę lub uraz.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o Arbeidsavklaringspenger (AAP) złożysz elektronicznie na stronie NAV. Jeżeli potrzebujesz pomocy w procesie wyjaśnienia swojej zdolności do pracy lub renty w Norwegii skontaktuj się z nami na podane na dole strony dane kontaktowe.

Obowiązek aktywności po otrzymaniu AAP (aktivitetsplan)

Pobierając zasiłek AAP, musisz przyczynić się do wyjaśnienia, czy możesz i jeżeli tak to w jakim stopniu powrócić do pracy. Nazywa się to obowiązkiem aktywności. Obowiązek działalności pociąga za sobą, że pomagasz w opracowaniu konkretnego planu działań, aby wyjaśnić zdolność do pracy lub wrócić do pracy. Uczestniczyć w uzgodnionych spotkaniach z NAV. Dostarczania niezbędnych informacji i dokumentacji, które są NAV potrzebne do udzielenia pomocy lub monitorowania. Wykonywania działań, które Ty i NAV uzgodniliście w Twoim planie aktywności.

Musisz powiadomić NAV, jeśli coś uniemożliwia przeprowadzenie planu aktywności zgodnie z ustaleniami.

 Zasiłek AAP może być zmniejszony lub zatrzymany, jeśli nie wywiązujesz się z obowiązku aktywności i nie ma na to usprawiedliwienia.

AAP można utracić na przykład:

 • jeśli nie stawimy się na spotkanie, które uzgodniono w NAV.
 • nie uczestniczenie w uzgodnionych tiltakach, leczeniu, badaniach
 • nie dostarczono dokumentacji i/lub informacji, o które NAV poprosił w terminie.
Co się stanie po złożeniu wniosku o AAP?

NAV zbiera informacje i dokumentację podczas przetwarzania aplikacji. W każdym momencie można dostarczyć dokumentację i załączniki elektronicznie. Zalecamy zarejestrowanie swojego CV aby NAV mógł rozpatrzyć Twoje podanie o arbeidsavklaringspenger. Urząd musi wiedzieć, jakie masz wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Dlatego miło jest, jeśli zarejestrujesz się i zaktualizujesz swoje CV na nav.no w tym samym czasie, w jakim się ubiegasz o AAP.

Aktivitetsplan

W Ditt NAV znajdziesz plan działania, który Ty i twój przełożony stworzyliście razem. Korzystasz ze swojego planu aktywności, aby prowadzić dialog z przełożonym, zgłaszać zmiany w swojej sytuacji i wprowadzać działania, które mogą poprawić twoje zdolności zawodowe i kompetencje. Tutaj można również znaleźć referaty ze spotkań, uzgodnienia.

Nieobecność, wakacje i pobyt za granicą

Jeśli nie jesteś w stanie wykonać uzgodnionej czynności z powodu choroby, nadal masz prawo do AAP. Jeśli masz przeciwwskazania do do uzgodnionych działań lub innej aktywności przez długi czas z powodu choroby, NAV rozważyć może, czy Twój plan aktywności powinien zostać zmieniony.

Zachowanie AAP podczas pobytów za granicą
Podróż do kraju spoza UE/EOG
Jeśli planujesz podróż do kraju spoza UE/EOG, musisz złożyć wniosek o utrzymanie AAP za granicą przed podróżą. Prawo do AAP można zachować przez okres do 4 tygodni w roku kalendarzowym podczas pobytów za granicą poza UE/EOG.

Podróż do innego kraju w UE/EOG

 • Jeśli jesteś obywatelem kraju UE/EOG i otrzymujesz AAP, nie musisz już ubiegać się o zachowanie arbeidsavklaringspenger podczas pobytu za granicą w kraju UE/EOG .

Aby mieć prawo do AAP, musisz posiadać zatwierdzony plan z uzgodnionymi działaniami, które będziesz wykonywać. Możesz zatrzymać się w innym kraju UE/EOG, jeśli możesz połączyć swój pobyt z uzgodnionymi zajęciami w aktivitetsplan.

Aby podbierać AAP podczas pobytu w innym kraju UE/EOG, należy:

Ustalić planu działania i musisz prowadzić uzgodnione działania.
skontaktuj się z NAV, jeśli Twój pobyt w UE/EOG uniemożliwia Ci prowadzenie uzgodnionej działalności lub jeśli chcesz prowadzić działalność w kraju UE/EOG. Następnie NAV oceni, czy nowa działalność jest konieczna i właściwa.

Wakacje (ferie) podczas pobierania AAP oznacza, że

w czasie uzgodnionych ferii nie musisz uczestniczyć w uzgodnionych działaniach.
masz wolne i nie musisz być dostępny dla NAV.
w Norwegii i/lub za granicą i nie chcą być dostępni dla NAV przez okres czasu
Zasadniczo, nie masz prawa do AAP, gdy jesteś na wakacjach. Dzieje się tak dlatego, że w okresach wakacyjnych może być istotne uczestnictwo w działaniach, takich jak praca letnia, spotkania w NAV lub inne formy działań. Musisz poinformować o swoim wakacjach w pytaniu czwartym na karcie powiadomień (meldekort). Ferie powodują że zasiłek AAP jest mniejszy.

W poniższych przypadkach można zachować AAP nawet jeśli wzięto wolne i chce się opuścić Norwegię:

Wyjaśniłeś NAV, że działania lub inne działania następcze w NAV nie są dla Ciebie istotne w tym okresie.
Okresy, w których środki nie mają zastosowania – na przykład Boże Narodzenie i Wielkanoc.
W takich okresach nie zaznaczasz nieobecności na karcie powiadomień i otrzymasz płatność AAP jak zwykle.

Urlop z pracy w niepełnym wymiarze godzin
Jeśli masz niepełny etat i otrzymujesz AAP dodatkowo, pracodawca może nakazać Ci urlop z pracy. Jeśli zdobyłeś prawo do wynagrodzenia za urlop w pracy, otrzymasz wynagrodzenie urlopowe feriepenger. Wynagrodzenie urlopowe nie prowadzi do zmniejszenia AAP.

Jeśli nie prowadzimy żadnych uzgodnionych z NAVem działań w okresie, w którym bierzesz urlop od pracy w niepełnym wymiarze godzin, nie masz nieobecności, które należy wprowadzić na karcie powiadomień. Ponieważ nie pracujesz w tym okresie, nie można ewidencjonować godzin pracy na karcie powiadomień. Otrzymasz AAP w pełnym wymiarze.

W okresie letnim, w którym bierzesz ferie i otrzymujesz wynagrodzenie w zwykły sposób od pracodawcy, musisz zaznaczyć godziny na karcie powiadomień, tak jakbyś był w pracy.

Dodatkowe wsparcie z NAV

W przypadku przeprowadzania lub badania w odniesieniu do środków zorientowanych na pracę, możesz ubiegać się o dodatkowe świadczenia na pokrycie

 • materiały dydaktyczne
 • codzienne koszty podróży
 • podróż związana z obowiązkowymi działaniami
 • koszty relokacji
 • nadzór nad dzieckiem
 • dodatkowe koszty związane z mieszkaniem
Informuj NAV jeśli uważasz, że otrzymałeś za dużo lub za mało pieniędzy

Jeśli otrzymałeś jakiekolwiek pieniądze, do których nie masz prawa, musisz to zgłosić. Jeśli otrzymasz niewłaściwą kwotę wypłaconą, ponieważ nie podałeś pełnych lub prawidłowych informacji, NAV będzie mógł ubiegać się o zwrot pieniędzy. Spłatę można dokonać poprzez zajęcie częci wynagrodzenia lub przez Urząd Podatkowy.. W niektórych przypadkach może to również skutkować odpowiedzialnością karną. Możemy również odzyskać pieniądze jeżeli NAV wypłacił niewystarczająco.

Informuj NAV o zmianach

Masz obowiązek na bieżąco informować NAV o swojej sytuacji.

Zmiany w twojej sytuacji mogą mieć wpływ na kontynuację lub wstrzymanie wypłaty zasiłku AAP, który otrzymujesz.

Nie wystarczy zgłosić takie zmiany na karcie powiadomień — musisz skontaktować się z NAV tak szybko, jak to możliwe. Musisz również skontaktować się z NAVen, jeśli pojawią się inne zmiany, które mogą mieć wpływ na płatność z NAV.

Oto lista przykładów zmian, które mogą mieć wpływ na wypłatę. Może to być, jeśli:

W pracy zachodzą zmiany, takie jak:

 • Podjąłeś pracę, pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.
 • Będziesz pracować więcej niż dałeś znać NAV.
 • Otrzymujesz płatności od pracodawcy.
  Występują zmiany w twoim zdrowiu, takie jak:
 • Wyzdrowiałeś całkowicie lub częściowo.
 • Przerywasz uzgodnione działanie lub leczenie.
 • Zostaniesz przyjęty do szpitala lub placówki.
  W twoim życiu osobistym zachodzą zmiany, takie jak:
 • Masz pod opieką jedno lub więcej dzieci
 • Otrzymujesz zasiłek na dziecko.
 • Otrzymujesz emeryturę z innego systemu emerytalnego.
 • Zmieniasz adres lub numer konta.

Jesteś w areszcie, odsiadujesz wyrok. Co do zasady, w takich przypadkach nie masz prawa do AAP.
Sprawdź, przepisy czy musisz poinformować NAV o wakacjach, podróży lub przeprowadzce.

Informuj o przerwach w działaniach zorientowanych na pracę

Musisz uczestniczyć w aktywności zorientowanej na pracę, aby mieć prawo do AAP. Jeśli anulujesz aktywność lub nie możesz w niej uczestniczyć bez uzasadnionej przyczyny, możesz utracić prawo do AAP.

Kontakt

POMOC POLAKOM W NORWEGII - ZYSKOWSKI
org. nr. 926 701 576

Rypeveien 73B
Lierskogen
3420
Norwegia

+47 463 743 08

tomek@tomek.no

Profesjonalna pomoc z NAV

800 NOK brutto / wniosek o AAP
do otrzymania decyzji z NAV konsutacje gratis.

Koszt przygotowania i złożenia wniosku o AAP to 800 NOK brutto
Dane do przelewu w walucie z Norwegii:
nr konta: 9802 4821 617 
 
Jeżeli przelewasz z Polski ustaw walutę NOK
Odbiorca: POMOC POLAKOM W NORWEGII - ZYSKOWSKI 
IBAN-nummer: NO76 9802 4821 617 
SWIFT/BIC: DNBANOKK 
VIPSS +47 463 743 08 
Podaj w tytule przelewu swoje imię i nazwisko
 
Masz pytania?, skontaktuj sie z konsultantem + 47 46374308. Napisz SMS lub email na tomek@tomek.no a konsultant oddzwoni.